محصولات اختصاصی این مجموعه پس از تحقیق و پیگیـری مستمـر کارشناسان ما با توجه به نیـاز مشتریان و بازار، گردآوری، ارائه و بـه مرحلـه تولیـد رسیـده اسـت. تمامـی محصولات اختصاصـی با جدیدترین دستگاه هـای چاپ روز اروپا ( سری CD هایدلبرگ ) و با بهترین کیفیت چاپ می شـوند ، کلیـه کارهـای چاپ شـده در واحـد اختصاصـی شامل گارانتـی چاپ بوده و مشتریان عزیـز برای نظارت و بررسـی رنگ کار می توانند به عنوان ناظر چاپ حین پروسه تولیـد در محل چاپخانه حضـور داشته باشند .لازم به ذکر است شما مشتریان گرامی می توانید برای اطلاع از قیمت های محصولات اختصاصـی به پایین صفحه مراجعـه کـرده و لیست قیمت محصـولات اختصاصـی را به صورت فایل PDF دریافت نمایید .