شماره‌های زیر فقط جهت تماس تلگرامی می باشند لذا امور خود را فقط بصورت پیغام و یا ویس (Voice) ارسال نمایید.