مجتمع چاپ نقش الماس

کلیه قیمت ها به تومان می باشند.
 • 8.5 * 4.8   فرم های ویزیت معمولی و فوری
  فوری
  (یکروزه)
  معمولی
  (7 روز کاری)
   جنس کار
  11.000 10.000 یکرو گلاسه UV
  15.000 14.000 دورو
  11.000 10.000 یکرو سلفون مات 
  15.000 14.000 دورو
  11.000 10.000 یکرو سلفون براق 
  15.000 14.000 دورو
  14.000 13.000 یکرو کتان امباس 
  15.500 14.500 دورو
  19.000(دوروزه)
  18.000 یکرو کتان آلمان 
  24.000(دوروزه) 22.500 دورو
  - 16.000 یکرو سوسماری 
  - 18.000 دورو
  30.000
  (دو روزه)
  27.000 (7 روزه) دورو (9 * 6) سلفون مات دورگرد
  30.000
  (دو روزه)
  27.000 (7 روزه) دورو (9 * 6) سلفون براق دورگرد
  13.500
  (دو روزه)
  12.500 - لیبل UV
  14.000
  (دو روزه)
  13.000 معمولی لیبل سلفون براق
    22.000  (10 روزه) یکرو کتان پلاستیک 
    24.000  (10 روزه) دورو
    23.000  (15 روزه) یکرو سلفون مات مخملی
    36.000  (15 روزه) دورو
 • 20 * 28/8 تحویل یکروزه کاتالوگ A4 300 گرمی تک برگی
  دو رویک روجنس کار
  225.000 165.000 گلاسه UV
  225.000 165.000 سلفون مات
  225.000 165.000 سلفون براق
  270.000 240.000  سوسماری (7 روز کاری)
 • ۷ روز کاری فرم های ویزیت فانتزی
  مستطیلدورگردسایزجنس کار
  - 80.000 9 * 6 طلا کارت لمینیت براق (25 روز کاری)
  - 100.000 9 * 6 طلا کارت لمینیت مات (25 روز کاری)
  - 75.000 9 * 6

  لمینت مات برجسته مخملی

  25 روز کاری

  - 50.000 5.9 * 5.6

  لمینت مات برجسته مخملی کوچک

  25 روز کاری

  - 45.000 9 * 6 لمینیت برجسته
  - 72.000 9 * 6 لمینیت برجسته طلاکوب (۱۲ روز کاری
  - 47.000 5.9 * 5.6 لمینت طلاکوب کوچک برجسته(۱5 روز کاری
  - 35.000 5.9 * 5.6 لمینیت برجسته کوچک
  - 38.000 8.5 * 4.8 لمینیت برجسته ویزیتی
  - 45.000 9 * 6 لمینیت براق
  - 65.000 9 * 6 لمینیت مات
  - 38.000 8.5 * 4.8 لمینیت براق ویزیتی (10 روز کاری)
  - 56.000 8.5 * 4.8 لمینیت مات ویزیتی  (10 روز کاری)
  - 34.000 5.5 * 5.5 لمینیت براق مربع  (10 روز کاری)
  - 43.000 5.5 * 5.5 لمینیت مات مربع  (10 روز کاری)
  - 45.000 9 * 6 لمینیت براق طرح موج  (10 روز کاری)
  - 65.000 9 * 6 لمینیت مات طرح موج  (10 روز کاری)
  - 36.000 9 * 6 سلفون مات دورو موضعی (۱۲ روز کاری)
  - 55.000 9 * 6 سلفون مات دورو طلاکوب (۱۲ روز کاری)
  - 57.000 9 * 6 سلفون مات مخملی دورو دورگرد (۱۵ روز کاری)
  - 67.000 9 * 6 سلفون مات مخملی دورو موضعی (۱۵ روز کاری)
  - 85.000 9 * 6 سلفون مات مخملی دورو طلاکوب (۱۵ روز کاری)
  - 185.000 9 * 6 آهنربایی (15 روز کاری)
  - 210.000 9 * 6 آهنربایی با قالب طرح شما (۱۵ روز کاری)
 •   فرم های ویزیت فانتزی فوری
  زمان تحویلقیمتسایزجنس کار
   پذیرش سفارش سلفون مات دورگرد 6 ساعته فقط از شنبه تا چهارشنبه قبل 12 می باشد
  6 ساعته 38.000 9 * 6 سلفون مات دورو دورگرد (1000 عددی)
  2 روزه 50.000 9 * 6 لمینیت براق  (1000 عددی)
  2 روزه 70.000 9 * 6 لمینیت مات  (1000 عددی)
  2 روزه 105.000 9 * 6 پی وی سی 500 میکرون (500 عددی)
 • ۷ روز کاری فرم های عمومی گلاسه ۱۳۵ گرمی
  دورویک روتیراژسایز
  104.000 80.000 1000 29 * 20 A4 تراکت
  52.000 40.000 1000 20 * 14.5 A5 تراکت
  26.000 20.000 1000 14.5 * 10.0 A6 تراکت
  132.000 104.000 2000 29 * 20 A4 تراکت
  66.000 52.000 2000 20 * 14.5 A5 تراکت
  33.000 26.000 2000 14.5 * 10.0 A6 تراکت
  240.000 212.000 5000 29 * 20 A4 تراکت
  120.000 106.000 5000 20 * 14.5 A5 تراکت
  60.000 53.000 5000 14.5 * 10.0 A6 تراکت
 •  

   

   

   

  (PVC) سری محصولات جنیوس 
   قیمت زمانتعدادجنس کار
  89.000 5 روزه 500 پی وی سی 500 میکرون
  149.000 5 روزه 1000 پی وی سی 500 میکرون
  220.000 7 روزه 500 پی وی سی 760 میکرون
  380.000 7 روزه 1000 پی وی سی 760 میکرون
  79.000 7 روزه 500 پی وی سی 300 میکرون 
  320.000 15 روزه 500 پی وی سی 760 میکرون متالیک
  95.000 7 روزی 500 پی وی سی برفکی (4رنگ+سفید)
  65.000 15 روزه 1000 لیبل متالایز (4رنگ +سفید)
  50.000 7 روزه 1000 لیبل شیشه ای

   

   

 • ۷ روز کاری فرم های عمومی تحریر ۸۰ گرم
  دورویک روتیراژسایز
  128.000 72.000 1000 29.7 * 21 A4 سایز واقعی
  64.000 36.000 1000 21 * 14.5 A5 سایز واقعی
  32.000 18.000 1000 14.5 * 10.5 A6 سایز واقعی
  136.000 92.000 2000 29.7 * 21 A4 سایز واقعی
  68.000 46.000 2000 21 * 14.5 A5 سایز واقعی
  34.000 23.000 2000 14.5 * 10.5 A6 سایز واقعی
  200.000 164.000 5000 29.7 * 21 A4 سایز واقعی
  100.000 82.000 5000 21 * 14.5 A5 سایز واقعی
  50.000 41.000 5000 14.5 * 10.5 A6 سایز واقعی
 • ۷ روز کاری فرم های عمومی کتان ۱۲۰ گرم
  دورویک روتیراژسایز
  180.000 150.000 1000 29.7 * 21 A4 سایز واقعی
  90.000 80.000 1000 21 * 14.5 A5 سایز واقعی
 • 2 روز کاری فرم عمومی گلاسه 135 گرم و تحریر 80 گرم فوری
  دورویک روتیراژسایز
  112.000 84.000 1000 تحریر - تراکت  A4 29*20
  56.000 42.000 1000 تحریر - تراکت  A5 20*14/5
  28.000 21.000 1000 تحریر - تراکت  A6 14/5*10
  144.000 112.000 2000 تحریرتراکت  A4 29*20
  72.000 56.000 2000 تحریرتراکت  A5 20*14/5
  36.000 28.000 2000 تحریرتراکت  A6 14/5*10
  228.000 196.000 5000 تحریرتراکت  A4 29*20
  114.000 98.000 5000 تحریرتراکت   A5 20*14/5
  57.000 49.000 5000 تحریرتراکت  A6 14/5*10
  132.000 104.000 1000 گلاسه - تراکت A4 29*20
  66.000 52.000 1000 گلاسه - تراکت A5 20*14/5
  33.000 26.000 1000 گلاسه - تراکت A6 14/5*10
  164.000 140.000 2000 گلاسه - تراکت A4 29*20
  82.000 70.000 2000 گلاسه - تراکت A5 20*14/5
  41.000 35.000 2000 گلاسه - تراکت A6 14/5*10
  284.000 252.000 5000 گلاسه - تراکت A4 29*20
  142.000 126.000 5000 گلاسه - تراکت A5 20*14/5
  71.000 63.000 5000 گلاسه - تراکت A6 14/5*10
 • ۳ روز کاری 45 x 60 فرم پوستر یکرو
  قیمتتیراژجنس کار
  300.000 1000 یکرو تحریر ۸۰ گرم
  400.000 یکرو 2000 تحریر ۸۰ گرم
  365.000 1000 یکرو گلاسه ۱۳۵ گرم
  500.000 2000 یکرو گلاسه ۱۳۵ گرم
 • 4 روز کاری A3 یکرو
  قیمتتیراژجنس کار
  175.000 1000 عدد تحریر ۸۰ گرم
  220.000 2000 عدد تحریر ۸۰ گرم
  185.000 1000 عدد گلاسه ۱۳۵ گرم
  250.000 2000 عدد گلاسه ۱۳۵ گرم
 • ۳ روز کاری 50 x 70 فرم پوستر یکرو
  قیمتتیراژجنس کار
  330.000  یکرو 1000 تحریر ۸۰ گرم
  450.000  یکرو 2000 تحریر ۸۰ گرم
  410.000  یکرو 1000 گلاسه ۱۳۵ گرم
  585.000  یکرو 2000 گلاسه ۱۳۵ گرم
 • 4 روز کاری A3 دورو
  قیمتتیراژجنس کار
  245.000 1000 عدد تحریر ۸۰ گرم
  290.000 2000 عدد تحریر ۸۰ گرم
  300.000 1000 عدد گلاسه ۱۳۵ گرم
  390.000 2000 عدد گلاسه ۱۳۵ گرم
 • ۷ روز کاری فرم ست اداری
  قیمتمشخصات
  کتان 120 گرمتحریر 100 گرمتحریر 80 گرم
  465.000 390.000 340.000
  465.000 390.000 340.000
  490.000 440.000 390.000
  پاکت A4پاکت نامهسربرگ A6سربگ A5سربرگ A4ست اداری
   -  1000 عدد  -  2000 عدد  2000 عدد  سری اول
   -  1000 عدد  -  -  3000 عدد  سری دوم
   1000 عدد  1000 عدد  -  -  1000 عدد  سری سوم
    در فرم های ست اداری می توانید به جای سربرگ A4 از  سربرگ A5 و A6 یا بلعکس استفاده نمائید
 •  7 روز کاری فرم های پاکت و پاکت سی دی
  A4A5نامهجنس کار
  200.000 105.000 90.000 پاکت تحریر 80 گرمی 1000 عددی
  250.000 150.000 125.000 پاکت تحریر 80 گرمی 2000 عددی
  500.000 295.000 240.000 پاکت تحریر 80 گرمی 5000 عددی
  250.000 145.000 112.000 پاکت تحریر 100 گرمی 1000 عددی
  220.000 130.000 112.000 پاکت گلاسه 135 گرمی 1000 عددی
  345.000 205.000 185.000 پاکت گلاسه 135 گرمی 2000 عددی
  245.000 145.000 130.000 پاکت کتان 120 گرمی 1000 عددی
        دانلود راهنمای محصولات
   قیمت توضیحاتجنس کار
   550.000  کتان 120 گرم 1000 عددی  پاکت A3
   480.000  تحریر 120 گرم 1000 عددی  پاکت A3
   138.000  گلاسه 300 گرمی (1000 عدد) ( پوشش یووی) 13 روز کاری  پاکت CD
   90.000  با روکش یووی - 1000 عدد 13 روز کاری  لیبل CD
   800.000  300 گرمی - سلفون مات یا براق 7 روز کاری  فولدر A4
 • ۷ روز کاری تراکت b4 و b5 تحریر 80 گرمی
  دورویک روتیراژسایز
  136.000 84.000 1000 34 * 24 B4 سایز واقعی
  160.000 108.000 2000 34 * 24 B4 سایز واقعی
  258.000 192.000 5000 34 * 24 B4 سایز واقعی
  68.000 42.000 1000 24 * 17 B5 سایز واقعی
  80.000 54.000 2000 24 * 17 B5 سایز واقعی
  129.000 96.000 5000 24 * 17 B5 سایز واقعی
 • فرم لیوان کاغذی - 7 الی 10 روز کاری
  قیمت - تومانتعدادجنس کار
  85.000 1000 عددی لیوان کاغذی چهار رنگ
  400.000 5000 عددی لیوان کاغذی چهار رنگ
 • ۷ روز کاری تراکت b4 و b5 گلاسه 135 گرمی
  دورویک روتیراژسایز
  154.000 102.000 1000 34 * 24 B4 سایز واقعی
  196.000 144.000 2000 34 * 24 B4 سایز واقعی
  346.000 280.000 5000 34 * 24 B4 سایز واقعی
  77.000 51.000 1000 24 * 17 B5 سایز واقعی
  98.000 72.000 2000 24 * 17 B5 سایز واقعی
  173.000 140.000 5000 24 * 17 B5 سایز واقعی
 •     کارت ویزیت و تراکت 6 ساعته (1000 عددی)
  قیمتزمان تحویل سایزجنس کار
  38.000 6 ساعته 90*60 سلفون مات دورو دورگرد
  18.000 6 ساعته 85*48 سلفون مات دورو 
  125.000  6 ساعته 29*20  تراکت تحریر 80 گرم (یکرو) 2000 عددی
  160.000 6 ساعته 29*20  تراکت تحریر 80 گرم (دورو) 2000 عددی
         
 • ۷ روز کاری سربرگ تحریر 100 گرم
  دورویک روتیراژسایز
  178.000 106.000 1000 29.7 * 21 A4 سایز واقعی
  89.000 53.000 1000 21 * 14.5 A5 سایز واقعی
 • ۷ روز کاری تراکت تحریر 80 گرم
  دورویک روتیراژسایز
  92.000 60.000 1000 29 * 20 A4 تراکت
  46.000 30.000 1000 20 * 14.5 A5 تراکت
  23.000 15.000 1000 14.5 * 10 A6 تراکت
  112.000 76.000 2000 29 * 20 A4 تراکت
  56.000 38.000 2000 20 * 14.5 A5 تراکت
  28.000 19.000 2000 14.5 * 10 A6 تراکت
  180.000 152.000 5000 29 * 20 A4 تراکت
  90.000 76.000 5000 20 * 14.5 A5 تراکت
  45.000 38.000 5000 14.5 * 10 A6 تراکت