مجتمع چاپ نقش الماس

کلیه قیمت ها به تومان می باشند.
 • 8.5 * 4.8   فرم های ویزیت معمولی و فوری
  فوری
  (یکروزه)
  معمولی
  (7 روز کاری)
   جنس کار
  11.000 10.000 یکرو گلاسه UV
  15.000 14.000 دورو
  11.000 10.000 یکرو سلفون مات 
  15.000 14.000 دورو
  11.000 10.000 یکرو سلفون براق 
  15.000 14.000 دورو
  14.000 13.000 یکرو کتان امباس 
  15.500 14.500 دورو

  19.000

  (دوروزه)

  18.000 یکرو کتان آلمان 

  24.000

  (دوروزه)

  22.500 دورو
  - 16.000 یکرو سوسماری 
  - 18.000 دورو
  30.000
  (دو روزه)
  27.000 دورو (9 * 6) سلفون مات دورگرد
  30.000
  (دو روزه)
  27.000 دورو (9 * 6) سلفون براق دورگرد
  13.500
  (دو روزه)
  12.500 - لیبل UV
  14.000
  (دو روزه)
  13.000 معمولی لیبل سلفون براق
  - 22.000
  (ده روزه)
  یکرو کتان پلاستیک 
  - 24.000
  (ده روزه)
  دورو
  -

  23.000
  (15 روزه)

  یکرو سلفون مات مخملی
  -

  36.000
  (15 روزه)

  دورو
 • 20 * 28/8 تحویل یکروزه کاتالوگ A4 300 گرمی تک برگی
  دو رویک روجنس کار
  225.000 165.000 گلاسه UV
  225.000 165.000 سلفون مات
  225.000 165.000 سلفون براق
  270.000 240.000  سوسماری (7 روز کاری)
 • 2 روز کاری تراکت گلاسه 120 گرم فوری
  دو رویک روتیراژجنس کار
  236.000 204.000 5000  20*28 گلاسه 120 گرم
  118.000 102.000 5000 گلاسه 120 گرم 14*20
  59.000 51.000 5000 گلاسه 120 گرم 10*14
 •  7 روز کاری تراکت گلاسه 170 گرم
  دو رویک روتیراژجنس کار
  192.000 148.000 2000 گلاسه 170 گرم 20*29
  96.000 74.000 2000 گلاسه 170 گرم 14.5*20
  48.000 37.000 2000 گلاسه 170 گرم 10*14.5
  284.000 236.000 4000 گلاسه 170 گرم 20*29
  142.000 118.000 4000 گلاسه 170 گرم 14.5*20
  71.000 59.000 4000 گلاسه 170 گرم 10*14.5
 • ۷ روز کاری فرم های ویزیت فانتزی
  مستطیلدورگردسایزجنس کار
  - 80.000 9 * 6

  طلاکارت لمینت براق

  25 روز کاری
  - 100.000 9 * 6

  طلاکارت لمینت مات

  25 روز کاری
  - 75.000 9 * 6

  لمینت مات برجسته مخملی

  25 روز کاری

  - 50.000 5.9 * 5.6

  لمینت مات برجسته مخملی کوچک

  25 روز کاری

  -

  45.000

  9 * 6 لمینیت برجسته
  - 72.000 9 * 6

  لمینت برجسته طلاکوب

  12 روز کاری
  - 47.000 5.9 * 5.6

  لمینت برجسته طلاکوب کوچک

  15 روز کاری
  - 35.000 5.9 * 5.6 لمینیت برجسته کوچک
  - 38.000 8.5 * 4.8 لمینیت برجسته ویزیتی
  - 45.000 9 * 6 لمینیت براق
  - 65.000 9 * 6 لمینیت مات
  - 38.000 8.5 * 4.8

  لمینت براق ویزیتی

  10 روز کاری
  - 56.000 8.5 * 4.8

  لمینت مات ویزیتی

  10 روز کاری
  - 34.000 5.5 * 5.5

  لمینت براق مربع

  10 روز کاری
  - 43.000 5.5 * 5.5

  لمینت مات مربع

  10 روز کاری
  - 45.000 9 * 6

  لمینت براق طرح موج

  10 روز کاری
  - 65.000 9 * 6

  لمینت مات طرح موج

  10 روز کاری
  - 36.000 9 * 6

  سلفون مات دورو دورگرد موضعی

  12 روز کاری
  - 55.000 9 * 6

  سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب

  12 روز کاری
  - 57.000 9 * 6

  سلفون مات مخملی دورو دورگرد

  15 روز کاری
  - 67.000 9 * 6

  سلفون مات مخملی دورو دورگرد موضعی

  15 روز کاری
  - 85.000 9 * 6

  سلفون مات مخملی دورو دورگرد طلاکوب

  15 روز کاری
  - 185.000 9 * 6

  آهنربایی

  15 روز کاری
  - 210.000 9 * 6

  آهنربایی با قالب طرح شما

  15 روز کاری
 •   فرم های ویزیت فانتزی فوری
  زمان تحویلقیمتسایزجنس کار
  2 روزه 50.000 9 * 6

  لمینت براق

  2 روزه 70.000 9 * 6 لمینیت مات
  2 روزه 105.000 9 * 6

  پی وی سی 500 میکرون

  500 عددی
  3 روزه 50.000 9 * 6 لمینت برجسته
 • ۷ روز کاری فرم های عمومی گلاسه ۱۳۵ گرمی
  دورویک روتیراژسایز
  94.000 70.000 1000 (29*20) A4 تراکت
  47.000 35.000 1000 (20*14.5) A5 تراکت
  23.500 17.500 1000 (14.5*10) A6 تراکت
  122.000 94.000 2000 (29*20) A4 تراکت
  61.000 47.000 2000 (20*14.5) A5 تراکت
  30.500 23.500 2000 (14.5*10) A6 تراکت
  230.000 192.000 5000 (29*20) A4 تراکت
  115.000 96.000 5000 (20*14.5) A5 تراکت
  57.500 48.000 5000 (14.5*10) A6 تراکت
 •  

   

   

   

    (PVC) سری محصولات جنیوس 
   قیمت زمانتعدادجنس کار
  89.000 5 روزه 500 پی وی سی 500 میکرون
  149.000 5 روزه 1000 پی وی سی 500 میکرون
  135.000 5 روزه 250 پی وی سی 760 میکرون
  220.000 7 روزه 500 پی وی سی 760 میکرون
  380.000 7 روزه 1000 پی وی سی 760 میکرون
  79.000 7 روزه 500 پی وی سی 300 میکرون 
  320.000 15 روزه 500 پی وی سی 760 میکرون متالیک
  95.000 7 روزی 500

  پی وی سی برفکی (چهار رنگ+سفید)

  65.000 15 روزه 1000 لیبل متالایز (چهار رنگ+سفید)
  50.000 7 روزه 1000 لیبل شیشه ای

   

   

 • ۷ روز کاری (فرم های عمومی سربرگ تحریر ۸۰ گرم (سایز واقعی
  دورویک روتیراژسایز
  116.000 68.000 1000 (29.7*21) A4
  58.000 34.000 1000 (21*14.5) A5
  29.000 17.000 1000 (14.5*10.5) A6
  132.000 88.000 2000 (29.7*21) A4
  66.000 44.000 2000 (21*14.5) A5
  33.000 22.000 2000 (14.5*10.5) A6
  200.000 160.000 5000 (29.7*21) A4
  100.000 80.000 5000 (21*14.5) A5
  50.000 40.000 5000 (14.5*10.5) A6
 • ۷ روز کاری (فرم های عمومی کتان ۱۲۰ گرم (سایز واقعی
  دورویک روتیراژسایز
  180.000 150.000 1000 (29.7*21) A4
  90.000 80.000 1000 (21*14.5) A5
 • 2 روز کاری فرم عمومی گلاسه 135 گرم و تحریر 80 گرم فوری
  دورویک روتیراژسایز
  104.000 76.000 1000 تراکت تحریر 80 گرم  (29*20) A4
  52.000 38.000 1000 تراکت تحریر 80 گرم  (20*14/5) A5
  26.000 19.000 1000 تراکت تحریر 80 گرم  (14/5*10) A6
  128.000 100.000 2000 تراکت تحریر 80 گرم  (29*20) A4
  64.000 50.000 2000 تراکت تحریر 80 گرم  (20*14/5) A5
  32.000 25.000 2000 تراکت تحریر 80 گرم  (14/5*10) A6
  204.000 176.000 5000 تراکت تحریر 80 گرم (29*20) A4
  102.000 88.000 5000 تراکت تحریر 80 گرم   (20*14/5) A5
  51.000 44.000 5000 تراکت تحریر 80 گرم  (14/5*10) A6
  116.000 92.000 1000 تراکت گلاسه 135 گرم (29*20) A4
  58.000 46.000 1000 تراکت گلاسه 135 گرم (20*14/5) A5
  29.000 23.000 1000 تراکت گلاسه 135 گرم (14/5*10) A6
  148.000 120.000 2000 تراکت گلاسه 135 گرم (29*20) A4
  74.000 60.000 2000 تراکت گلاسه 135 گرم (20*14/5) A5
  37.000 30.000 2000 تراکت گلاسه 135 گرم (14/5*10) A6
  260.000 220.000 5000 تراکت گلاسه 135 گرم (29*20) A4
  130.000 110.000 5000 تراکت گلاسه 135 گرم (20*14/5) A5
  65.000 55.000 5000 تراکت گلاسه 135 گرم (14/5*10) A6
 • 4 روز کاری 45 x 60 فرم پوستر یکرو
  قیمتتیراژجنس کار
  300.000 1000 یکرو تحریر ۸۰ گرم
  400.000 2000 یکرو تحریر ۸۰ گرم
  365.000 1000 یکرو گلاسه ۱۳۵ گرم
  500.000 2000 یکرو گلاسه ۱۳۵ گرم
 • 4 روز کاری A3 فرم پوستر یکرو
  قیمتتیراژجنس کار
  175.000 1000 عدد تحریر ۸۰ گرم
  220.000 2000 عدد تحریر ۸۰ گرم
  185.000 1000 عدد گلاسه ۱۳۵ گرم
  250.000 2000 عدد گلاسه ۱۳۵ گرم
 • 4 روز کاری 50 x 70 فرم پوستر یکرو
  قیمتتیراژجنس کار
  330.000  یکرو 1000 تحریر ۸۰ گرم
  450.000  یکرو 2000 تحریر ۸۰ گرم
  410.000  یکرو 1000 گلاسه ۱۳۵ گرم
  585.000  یکرو 2000 گلاسه ۱۳۵ گرم
 • 4 روز کاری A3 فرم پوستر دورو
  قیمتتیراژجنس کار
  245.000 1000 عدد تحریر ۸۰ گرم
  290.000 2000 عدد تحریر ۸۰ گرم
  300.000 1000 عدد گلاسه ۱۳۵ گرم
  390.000 2000 عدد گلاسه ۱۳۵ گرم
 • ۷ روز کاری فرم ست اداری
  قیمتمشخصات
  کتان 120 گرمتحریر 100 گرمتحریر 80 گرم
  465.000 390.000 340.000
  465.000 390.000 340.000
  490.000 440.000 390.000
  پاکت A4پاکت نامهسربرگ A6سربگ A5سربرگ A4ست اداری
   -  1000 عدد  -  2000 عدد  2000 عدد  سری اول
   -  1000 عدد  -  -  3000 عدد  سری دوم
   1000 عدد  1000 عدد  -  -  1000 عدد  سری سوم
    در فرم های ست اداری می توانید به جای سربرگ A4 از  سربرگ A5 و A6 یا بلعکس استفاده نمائید
 •  7 روز کاری فرم های پاکت و پاکت سی دی
  A4A5نامهجنس کار
  200.000 105.000 90.000 پاکت تحریر 80 گرمی 1000 عددی
  250.000 150.000 125.000 پاکت تحریر 80 گرمی 2000 عددی
  500.000 295.000 240.000 پاکت تحریر 80 گرمی 5000 عددی
  250.000 145.000 112.000 پاکت تحریر 100 گرمی 1000 عددی
  220.000 130.000 112.000 پاکت گلاسه 135 گرمی 1000 عددی
  345.000 205.000 185.000 پاکت گلاسه 135 گرمی 2000 عددی
  690.000 410.000 320.000 پاکت گلاسه 135 گرمی 5000 عددی
  245.000 145.000 130.000 پاکت کتان 120 گرمی 1000 عددی
        دانلود راهنمای محصولات
   قیمت توضیحاتجنس کار
   550.000  کتان 120 گرم 1000 عددی  پاکت A3
   480.000  تحریر 120 گرم 1000 عددی  پاکت A3
   138.000  گلاسه 300 گرمی (1000 عدد) ( پوشش یووی) 13 روز کاری  پاکت CD
   90.000  با روکش یووی - 1000 عدد 13 روز کاری  لیبل CD
   800.000  300 گرمی - سلفون مات یا براق 7 روز کاری  فولدر A4
 •  7 الی 10 روز کاری فرم لیوان کاغذی
  قیمت - تومانتعدادجنس کار
  85.000 1000 عددی لیوان کاغذی چهار رنگ
  400.000 5000 عددی لیوان کاغذی چهار رنگ
 • ۷ روز کاری  b4 و b5 تراکت تحریر 80 گرم
  دورویک روتیراژسایز
  136.000 84.000 1000 (34*24) B4 سایز واقعی
  160.000 108.000 2000 (34*24) B4 سایز واقعی
  258.000 192.000 5000 (34*24) B4 سایز واقعی
  68.000 42.000 1000 (24*17) B5 سایز واقعی
  80.000 54.000 2000 (24*17) B5 سایز واقعی
  129.000 96.000 5000 (24*17) B5 سایز واقعی
 • ۷ روز کاری تراکت تحریر 80 گرم
  دورویک روتیراژسایز
  84.000 54.000 1000 29 * 20 A4 تراکت
  42.000 27.000 1000 20 * 14/5 A5 تراکت
  21.000 13.500 1000 14/5 * 10 A6 تراکت
  104.000 74.000 2000 29 * 20 A4 تراکت
  52.000 37.000 2000 20 * 14/5 A5 تراکت
  26.000 18.500 2000 14/5 * 10 A6 تراکت
  174.000 144.000 5000 29 * 20 A4 تراکت
  87.000 72.000 5000 20 * 14/5 A5 تراکت
  43.500 36.000 5000 14/5 * 10 A6 تراکت
 • ۷ روز کاری (سربرگ تحریر 100 گرم (سایز واقعی
  دورویک روتیراژسایز
  178.000 106.000 1000 (29.7*21) A4
  89.000 53.000 1000 (21*14.5) A5
 •     کارت ویزیت و تراکت 6 ساعته
   پذیرش سفارشات 6 ساعته فقط روز های شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت 12 خواهد بود. (روز های پنج شنبه تحویل فرم 6 ساعته نخواهیم داشت.)
  دورویکرو سایزجنس کار
  38.000 - 90*60

  سلفون مات دورو دورگرد

  1000 عددی

  38.000 - 90*60

  سلفون براق دورو دورگرد

  1000 عددی

  15.000 - 85*48

  سلفون مات یکرو

  1000 عددی

  18.000 - 85*48

  سلفون مات دورو

  1000 عددی

  15.000 - 85*48

  سلفون براق یکرو

  1000 عددی

  18.000 - 85*48

  سلفون براق دورو

  1000 عددی

  164.000 128.000 29*20

   تراکت تحریر 80 گرم (A4)

  2000 عددی

  82.000 64.000 20*14/5

   تراکت تحریر 80 گرم (A5)

  2000 عددی

  41.000 32.000 14/5*10

   تراکت تحریر 80 گرم (A6)

  2000 عددی

  192.000 148.000 29.7*21

   تراکت تحریر 80 گرم (A4)

   2000 عددی (سایز واقعی)

  96.000 74.000 21*14.5

   تراکت تحریر 80 گرم (A5)

   2000 عددی (سایز واقعی)

  48.000 37.000 14.5*10.5 تراکت تحریر 80 گرم (A6)

   2000 عددی (سایز واقعی)

  176.000 152.000 29*20 تراکت گلاسه 135 گرم (A4)

   2000 عددی

  88.000 76.000 20*14.5 تراکت گلاسه 135 گرم (A5)

   2000 عددی

  44.000 38.000 14.5*10 تراکت گلاسه 135 گرم (A6)

   2000 عددی

 • ۷ روز کاری تراکت b4 و b5 گلاسه 135 گرمی
  دورویک روتیراژسایز
  154.000 102.000 1000 34 * 24 B4 سایز واقعی
  196.000 144.000 2000 34 * 24 B4 سایز واقعی
  346.000 280.000 5000 34 * 24 B4 سایز واقعی
  77.000 51.000 1000 24 * 17 B5 سایز واقعی
  98.000 72.000 2000 24 * 17 B5 سایز واقعی
  173.000 140.000 5000 24 * 17 B5 سایز واقعی
 •  5 روز کاری فرم جاکارتی (سلفون مات دورو)
  دو روتیراژجنس کار
  150.000 1000 سلفون مات دورو 20.2*14.4