کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

ویزیت ساده

ویزیت فانتزی

سربرگ و تراکت

پوستر

پاکت

6 ساعته

ست اداری

محصولات جنیوس

قالب دار

جنس کارتیراژراهنما سایز یک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
سلفون براق1,000
4.8×8.5
یک رو10,0007 روز 11,0001 روز
دو رو14,0007 روز 15,0001 روز
سلفون براق 6 ساعته1,000
4.8×8.5
یک رو15,0006 ساعت
دو رو18,0006 ساعت
سلفون براق دورو دورگرد1,000
6×9
دو رو27,0007 روز 30,0002 روز
سلفون براق دورو دورگرد 6 ساعته1,000
6×9
دو رو38,0006 ساعت
سلفون مات 500
4.8×8.5
یک رو10,0007 روز 11,0001 روز
دو رو14,0007 روز 15,0001 روز
سلفون مات 6 ساعته1,000
4.8×8.5
یک رو15,0006 ساعت
دو رو18,0006 ساعت
سلفون مات دورو دورگرد1,000
6×9
دو رو27,0007 روز 30,0002 روز
سلفون مات دورو دورگرد 6 ساعته1,000
6×9
دو رو38,0006 ساعت
سلفون مات مخملی 1,000
4.8×8.5
یک رو23,0007 روز
دو رو36,0007 روز
سوسماری1,000
4.8×8.5
یک رو16,0007 روز
دو رو18,0007 روز
کتان آلمان1,000
4.8×8.5
یک رو18,0007 روز 19,0002 روز
دو رو22,5007 روز 24,0002 روز
کتان امباس1,000
4.8×8.5
یک رو13,0007 روز 14,0002 روز
دو رو14,5007 روز 15,5002 روز
کتان پلاستیک1,000
4.8×8.5
یک رو22,00010 روز
دو رو24,00010 روز
گلاسه فیلتردار1,000
4.8×8.5
یک رو10,0007 روز 11,0002 روز
دو رو15,0007 روز 15,0002 روز
گلاسه یووی 1,000
4.8×8.5
یک رو10,0007 روز 11,0001 روز
دو رو14,0007 روز 15,0001 روز
لیبل سلفون براق1,000
4.8×8.5
یک رو13,0007 روز 14,0002 روز
لیبل فیلتردار1,000
4.8×8.5
یک رو12,5007 روز 13,5002 روز
لیبل یووی 1,000
4.8×8.5
یک رو12,5007 روز 13,5002 روز
جنس کارتیراژراهنما سایز یک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب1,000
6×9
دو رو55,00012 روز
سلفون مات دورو دورگرد موضعی1,000
6×9
دو رو36,00012 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد1,000
6×9
دو رو57,00010 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد طلاکوب1,000
6×9
دو رو85,00015 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد موضعی 1,000
6×9
دو رو67,00010 روز
طلاکارت لمینت براق1,000
6×9
دو رو80,00015 روز
طلاکارت لمینت مات1,000
6×9
دو رو100,00015 روز
لمینت براق 1,000
4.8×8.5
دو رو38,0007 روز 38,0002 روز
5.5×5.5
دو رو34,0007 روز 34,0002 روز
6×9
دو رو45,0007 روز 50,0002 روز
لمینت براق طرح موج1,000
6×9
دو رو45,00010 روز
لمینت برجسته 1,000
4.8×8.5
دو رو38,0007 روز 38,0003 روز
5.9×5.6
دو رو35,0007 روز 35,0003 روز
6×9
دو رو45,0007 روز 50,0003 روز
لمینت برجسته طلاکوب1,000
5.6×5.9
دو رو47,00012 روز
6×9
دو رو72,00012 روز
لمینت برجسته مخملی1,000
5.6×5.9
دو رو50,00015 روز
6×9
دو رو75,00015 روز
لمینت مات1,000
4.8×8.5
دو رو56,0007 روز 56,0002 روز
5.5×5.5
دو رو43,0007 روز 43,0002 روز
6×9
دو رو65,0007 روز 70,0002 روز
لمینت مات طرح موج1,000
6×9
دو رو65,00010 روز
جنس کارتیراژراهنما سایز یک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی 1,000
تراکت B4
یک رو84,0007 روز
دو رو136,0007 روز
تراکت B5
یک رو42,0007 روز
دو رو68,0007 روز
تراکتB6
یک رو21,0007 روز
دو رو34,0007 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی 2,000
تراکتB4
یک رو108,0007 روز
دو رو160,0007 روز
تراکتB5
یک رو54,0007 روز
دو رو80,0007 روز
تراکتB6
یک رو27,0007 روز
دو رو40,0007 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی 5,000
تراکتB4
یک رو192,0007 روز
دو رو258,0007 روز
تراکتB5
یک رو96,0007 روز
دو رو129,0007 روز
تراکتB6
یک رو48,0007 روز
دو رو64,5007 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1,000
تراکتB4
یک رو102,0007 روز
دو رو154,0007 روز
تراکتB5
یک رو51,0007 روز
دو رو77,0007 روز
تراکتB6
یک رو25,5007 روز
دو رو38,5007 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2,000
تراکتB4
یک رو144,0007 روز
دو رو196,0007 روز
تراکتB5
یک رو72,0007 روز
دو رو96,0007 روز
تراکتB6
یک رو36,0007 روز
دو رو49,0007 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5,000
تراکتB4
یک رو280,0007 روز
دو رو346,0007 روز
تراکتB5
یک رو140,0007 روز
دو رو173,0007 روز
تراکتB6
یک رو70,0007 روز
دو رو86,5007 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1,000
تراکتA4
یک رو54,0007 روز 76,0002 روز
دو رو84,0007 روز 104,0002 روز
تراکتA5
یک رو27,0007 روز 38,0002 روز
دو رو42,0007 روز 52,0002 روز
تراکتA6
یک رو13,5007 روز 19,0002 روز
دو رو21,0007 روز 26,0002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2,000
A4
یک رو74,0007 روز 100,0002 روز
دو رو104,0007 روز 128,0002 روز
A5
یک رو37,0007 روز 50,0002 روز
دو رو52,0007 روز 64,0002 روز
A6
یک رو18,5007 روز 25,0002 روز
دو رو26,0007 روز 32,0002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی 6 ساعته2,000
تراکت A4
یک رو128,0006 ساعت
دو رو164,0006 ساعت
تراکت A5
یک رو64,0006 ساعت
دو رو82,0006 ساعت
تراکت A6
یک رو32,0006 ساعت
دو رو41,0006 ساعت
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5,000
تراکتA4
یک رو144,0007 روز 176,0002 روز
دو رو174,0007 روز 204,0002 روز
تراکتA5
یک رو72,0007 روز 88,0002 روز
دو رو87,0007 روز 102,0002 روز
تراکتA6
یک رو36,0007 روز 44,0002 روز
دو رو43,5007 روز 51,0002 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد5,000
تراکتA4
یک رو176,0007 روز 204,0002 روز
دو رو208,0007 روز 236,0002 روز
تراکتA5
یک رو88,0007 روز 102,0002 روز
دو رو104,0007 روز 118,0002 روز
تراکتA6
یک رو44,0007 روز 51,0002 روز
دو رو52,0007 روز 59,0002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1,000
تراکتA4
یک رو70,0007 روز 92,0002 روز
دو رو94,0007 روز 116,0002 روز
تراکتA5
یک رو35,0007 روز 46,0002 روز
دو رو47,0007 روز 58,0002 روز
تراکتA6
یک رو17,5007 روز 23,0002 روز
دو رو23,5007 روز 29,0002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2,000
تراکتA4
یک رو94,0007 روز 120,0002 روز
دو رو122,0007 روز 148,0002 روز
تراکتA5
یک رو47,0007 روز 60,0002 روز
دو رو61,0007 روز 74,0002 روز
تراکتA6
یک رو23,5007 روز 30,0002 روز
دو رو30,5007 روز 37,0002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی 6 ساعته2,000
تراکت A4
یک رو152,0006 ساعت
دو رو176,0006 ساعت
تراکت A5
یک رو76,0006 ساعت
دو رو88,0006 ساعت
تراکت A6
یک رو38,0006 ساعت
دو رو44,0006 ساعت
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5,000
تراکتA4
یک رو192,0007 روز 220,0002 روز
دو رو230,0007 روز 260,0002 روز
تراکتA5
یک رو96,0007 روز 110,0002 روز
دو رو115,0007 روز 130,0002 روز
تراکتA6
یک رو48,0007 روز 55,0002 روز
دو رو57,5007 روز 65,0002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی2,000
تراکتA4
یک رو148,0007 روز
دو رو192,0007 روز
تراکتA5
یک رو74,0007 روز
دو رو96,0007 روز
تراکتA6
یک رو37,0007 روز
دو رو48,0007 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی 4,000
تراکتA4
یک رو236,0007 روز
دو رو284,0007 روز
تراکتA5
یک رو118,0007 روز
دو رو142,0007 روز
تراکتA6
یک رو59,0007 روز
دو رو71,0007 روز
سربرگ تحریر 100 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1,000
سربرگ A4
یک رو106,0007 روز
دو رو178,0007 روز
سربرگ A5
یک رو53,0007 روز
دو رو89,0007 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1,000
سربرگA4
یک رو68,0007 روز 100,0002 روز
دو رو116,0007 روز 160,0002 روز
سربرگA5
یک رو34,0007 روز 50,0002 روز
دو رو58,0007 روز 80,0002 روز
سربرگA6
یک رو17,0007 روز 25,0002 روز
دو رو29,0007 روز 40,0002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی 6 ساعته2,000
سربرگ A4
یک رو148,0006 ساعت
دو رو204,0006 ساعت
سربرگ a5
یک رو74,0006 ساعت
دو رو102,0006 ساعت
سربرگ a6
یک رو37,0006 ساعت
دو رو51,0006 ساعت
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی)2,000
سربرگA4
یک رو88,0007 روز 132,0001 روز
دو رو132,0007 روز 184,0001 روز
سربرگA5
یک رو44,0007 روز 66,0001 روز
دو رو66,0007 روز 92,0001 روز
سربرگA6
یک رو22,0007 روز 33,0001 روز
دو رو33,0007 روز 46,0001 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی)5,000
A4
یک رو160,0007 روز 240,0002 روز
دو رو200,0007 روز 280,0002 روز
A5
یک رو80,0007 روز 120,0002 روز
دو رو100,0007 روز 140,0002 روز
A6
یک رو40,0007 روز 60,0002 روز
دو رو50,0007 روز 70,0002 روز
سربرگ کتان 120 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1,000
سربرگ A4
یک رو150,0007 روز
دو رو180,0007 روز
سربرگ A5
یک رو80,0007 روز
دو رو90,0007 روز
جنس کارتیراژراهنما سایز یک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
پوستر تحریر 80 گرم 1000 عددی1,000
43.5×59.4
یک رو300,0003 روز
68×48.5
یک رو330,0003 روز
پوستر تحریر 80 گرم 2000 عددی2,000
59.4×43.5
یک رو400,0002 روز
68×48.5
یک رو450,0002 روز
پوستر گلاسه 135 گرم 1000 عدد1,000
45×60
یک رو365,0002 روز
70×50
یک رو410,0002 روز
پوستر گلاسه 135 گرم 2000 عدد2,000
45×60
یک رو500,0002 روز
50×70
یک رو585,0002 روز
تراکت A3 تحریر 80گرم 1000 عددی 1,000
A3
یک رو175,0003 روز
دو رو245,0003 روز
تراکت A3 تحریر 80گرم 2000 عددی 2,000
A3
یک رو220,0003 روز
دو رو290,0003 روز
تراکت A3 گلاسه 135 گرم 1000 عددی 1,000
A3
یک رو185,0003 روز
دو رو300,0003 روز
تراکت A3 گلاسه 135 گرم 2000 عددی 2,000
A3
یک رو250,0003 روز
دو رو390,0003 روز
جنس کارتیراژراهنما سایز یک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
پاکت A3 تحریر 120 گرم1,000
A3 کیفی
یک رو480,0007 روز
پاکت A3 کتان 120 گرم1,000
پاکت A3
یک رو550,0007 روز
پاکت تحریر 100گرم 1000 عددی1,000
پاکت A4
یک رو250,0007 روز
پاکت A5
یک رو145,0007 روز
پاکت نامه
یک رو112,0007 روز
سربرگ A5
یک رو53,0007 روز
پاکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1,000
پاکت A4
یک رو200,0007 روز
پاکت A5
یک رو105,0007 روز
پاکت نامه
یک رو90,0007 روز
سربرگ A5
یک رو34,0007 روز
پاکت تحریر 80 گرم 2000 عددی 2,000
پاکت A4
یک رو250,0007 روز
پاکت A5
یک رو150,0007 روز
پاکت نامه
یک رو125,0007 روز
سربرگ A5
یک رو44,0007 روز
پاکت تحریر 80 گرم 5000 عددی 5,000
پاکت A4
یک رو500,0007 روز
پاکت A5
یک رو295,0007 روز
پاکت نامه
یک رو240,0007 روز
سربرگ A5
یک رو80,0007 روز
پاکت کتان 120 گرم 1000 عددی1,000
پاکت A4
یک رو245,0007 روز
پاکت A5
یک رو145,0007 روز
پاکت نامه
یک رو130,0007 روز
سربرگ A5
یک رو80,0007 روز
پاکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1,000
پاکت A4
یک رو220,0007 روز
پاکت A5
یک رو130,0007 روز
پاکت نامه
یک رو112,0007 روز
تراکت گلاسه
یک رو35,0007 روز
پاکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2,000
پاکت A4
یک رو345,0007 روز
پاکت A5
یک رو205,0007 روز
پاکت نامه
یک رو185,0007 روز
تراکت گلاسه
یک رو47,0007 روز
پاکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5,000
پاکت A4
یک رو690,0007 روز
پاکت A5
یک رو410,0007 روز
پاکت نامه
یک رو320,0007 روز
تراکت گلاسه
یک رو96,0007 روز
جنس کارتیراژراهنما سایز یک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی 6 ساعته2,000
تراکت A4
یک رو128,0006 ساعت
دو رو164,0006 ساعت
تراکت A5
یک رو64,0006 ساعت
دو رو82,0006 ساعت
تراکت A6
یک رو32,0006 ساعت
دو رو41,0006 ساعت
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی 6 ساعته2,000
تراکت A4
یک رو152,0006 ساعت
دو رو176,0006 ساعت
تراکت A5
یک رو76,0006 ساعت
دو رو88,0006 ساعت
تراکت A6
یک رو38,0006 ساعت
دو رو44,0006 ساعت
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی 6 ساعته2,000
سربرگ A4
یک رو148,0006 ساعت
دو رو204,0006 ساعت
سربرگ a5
یک رو74,0006 ساعت
دو رو102,0006 ساعت
سربرگ a6
یک رو37,0006 ساعت
دو رو51,0006 ساعت
سلفون براق 6 ساعته1,000
4.8×8.5
یک رو15,0006 ساعت
دو رو18,0006 ساعت
سلفون براق دورو دورگرد 6 ساعته1,000
6×9
دو رو38,0006 ساعت
سلفون مات 6 ساعته1,000
4.8×8.5
یک رو15,0006 ساعت
دو رو18,0006 ساعت
سلفون مات دورو دورگرد 6 ساعته1,000
6×9
دو رو38,0006 ساعت
جنس کارتیراژراهنما سایز یک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
ست اداری تحریر 100 گرم سری اول و دوم1,000
یک رو390,0007 روز
ست اداری تحریر 100 گرم سری سوم1,000
یک رو440,0007 روز
ست اداری تحریر 80 گرم سری اول و دوم1,000
یک رو340,0007 روز
ست اداری تحریر 80 گرم سری سوم1,000
یک رو390,0007 روز
ست اداری کتان 120 گرم سری اول و دوم1,000
یک رو465,0007 روز
ست اداری کتان 120 گرم سری سوم1,000
یک رو490,0007 روز
جنس کارتیراژراهنما سایز یک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
پی وی سی 300 میکرون 500عدد500
6×9
دو رو79,0007 روز
پی وی سی 500 میکرون 1000عدد1,000
6×9
دو رو149,0005 روز
پی وی سی 500 میکرون 500عدد500
6×9
دو رو89,0005 روز 105,0002 روز
پی وی سی 760 میکرون 1000 عدد1,000
6×9
دو رو380,0005 روز
پی وی سی 760 میکرون 250 عدد250
6×9
دو رو135,0005 روز
پی وی سی 760 میکرون 500 عدد500
6×9
دو رو220,0005 روز
پی وی سی 760 میکرون متالیک 500 عدد500
6×9
دو رو320,0005 روز
پی وی سی برفکی (نیمه شفاف)500
6×9
یک رو95,0007 روز
لیبل شیشه ای 1,000
4.8×8.5
یک رو50,0007 روز
لیبل متالایز1,000
4.8×8.5
یک رو65,00015 روز
جنس کارتیراژراهنما سایز یک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
آهنربایی طرح قالب دلخواه1,000
یک رو210,00015 روز
پاکت سی دی 1,000
پاکت سی دی
یک رو138,00013 روز
جاکارتی 1,000
144*202
دو رو150,0007 روز
فولدر A4 دورو 300 گرم با روکش براق1,000
فولدر
دو رو00 ساعت
فولدر A4 دورو 300 گرم با روکش مات1,000
فولدر
دو رو00 ساعت
لیبل سی دی 1,000
لیبل سی دی
یک رو90,00013 روز
لیوان 1000 عددی1,000
یک رو85,0007 روز
لیوان 5000 عددی5,000
یک رو400,0007 روز