ما معتقدیم مهمترین رکن پیشرفت یک تجارت مشتریان آن هستند از این رو برآن شدیم گوشه ای از دین خود را با اهدای جوایز ارزنده به 16 نفر در هر ماه جبران نموده و در عمل ثابت کنیم که برای مقام مشتری ارزش زیادی قائل هستیم .

  شرایط قرعه کشی:

  فقط کافیست مبلغ 700/000 تومان از فرم های عمومی مجتمع چاپ نقش الماس خرید کنید تا در قرعه کشی ماهانه مجتمع چاپ نقش الماس شرکت کنید.

  زمان قرعه کشی:

  هر ماه با حضور جمعی از مشتریان گرامی در دفتر مجتمع انجام خواهد شد. در نظر داشته باشید چند روز قبل از طریق اس ام اس اطلاع داده می شود.

  کد قرعه کشی:

  کد قرعه کشی متعلق به شخصی می باشد که در طی یک ماه 700/000 تومان خرید کرده باشد. روز 4 ام هر ماه برای ایشان ارسال خواهد شد. این کد را تا زمان تحویل جوایز نگه دارید.

گزارش تصویری از سی و پنجمین دوره قرعه کشی های ماهیانه

گزارش تصویری از سی و چهارمین دوره قرعه کشی های ماهیانه

گزارش تصویری از سی امین دوره قرعه کشی های ماهیانه

گزارش تصویری از قرعه کشی جنیوس