ما معتقدیم مهمترین رکن پیشرفت یک تجارت مشتریان آن هستند از این رو برآن شدیم گوشه ای از دین خود را با اهدای جوایز ارزنده به 20 نفر در هر ماه جبران نموده و در عمل ثابت کنیم که برای مقام مشتری ارزش زیادی قائل هستیم .

  شرایط قرعه کشی:

  فقط کافیست مبلغ 1/500/000 تومان از محصولات عمومی مجتمع چاپ نقش الماس خرید کنید تا در قرعه کشی ماهانه مجتمع چاپ نقش الماس شرکت کنید.

  زمان قرعه کشی:

  قرعه کشی هر ماه با حضور جمعی از مشتریان گرامی در دفتر مجتمع برگزار خواهد شد. در نظر داشته باشید کد قرعه کشی چند روز قبل، از طریق اس ام اس اطلاع داده می شود.

  کد قرعه کشی:

  کد قرعه کشی متعلق به شخصی می باشد که در طی یک ماه 1/500/000 تومان خرید کرده باشد. این کد روز چهارم هر ماه برای شما ارسال خواهد شد و آن را تا زمان تحویل جوایز نزد خود نگاه دارید.

  جوایز قرعه کشی :

گزارش تصویری از پنجاه سومین دوره قرعه کشی های ماهیانه (دی ماه)

گزارش تصویری از پنجاه دومین دوره قرعه کشی های ماهیانه (آذر ماه)

گزارش تصویری از پنجاه یکمین دوره قرعه کشی های ماهیانه (آبان ماه)

گزارش تصویری از پنجاهمین دوره قرعه کشی های ماهیانه (مهر ماه)

گزارش تصویری از چهل و نهمین دوره قرعه کشی های ماهیانه (شهریور ماه)

گزارش تصویری از چهل و هشتمین دوره قرعه کشی های ماهیانه (مرداد ماه)

گزارش تصویری از چهل و هفتمین دوره قرعه کشی های ماهیانه (تیر ماه)

گزارش تصویری از چهل و ششمین دوره قرعه کشی های ماهیانه (خرداد ماه)

گزارش تصویری از چهل و پنجمین دوره قرعه کشی های ماهیانه(اردیبهشت ماه)

گزارش تصویری از چهل و پنجمین دوره قرعه کشی های ماهیانه (فروردین ماه)