در راستای تکریم و احترام به اعتماد مشتریان محترم، مجتمع چاپ نقش الماس برای آن دسته از مشتریانی که در طول یک ماه هر یک از مبالغ زیر را از محصولات عمومی این مجتمع خرید نمایند ، تخفیف اعمال خواهد کرد .

    جهت محاسبه تخفیف ماهانه دیگر نیازی به پیگیری و تماس نیست. تخفیف ها هر ماه به صورت اتوماتیک پایان هر ماه وارد حساب شما می شود.

    لیست جدید تخفیف ها از خرداد (1399)

از کمترین میزان خرید تا سقف 5 میلیون تومان 5% تخفیف
از 5/000/000 تا 10/000/000 تومان 7% تخفیف
از 10/000/000 تا 15/000/000 تومان 9% تخفیف
از 15/000/000 تا 30/000/000 تومان 11% تخفیف
از 30/000/000 تا 100/000/000 تومان 13% تخفیف
از 100/000/000 تومان به بالا 15% تخفیف